Jump to content

Programo

From Wikimania

Ĉefpaĝo | Aliĝi | Alvoko por kontribuoj | Programo | Prelegontoj | Eventoj | Konkursoj | Pirataj tagoj

deutsch  français english 
esperanto español  italiano
日本語  netherlands Polski

Jen antaŭvida programo de la eventoj de Vikimanio. La laborgrupoj ne nepre estos en la angla lingvo, la lingvo en kiu ili disvolviĝos estos precizigita en la fian programo. La hotroj estas tiuj de Frankfurto (UTC +2 dum la konferenco). La "prelegoj" kaj prezentoj en la programo referas al individua preleganto aŭ laborgrupo. La sesioj estas tempoj en kiuj 1 ĝis tri salonojj estas uzataj samtempe por prezentoj, laborgrupoj rondaj ttabloj kaj aliaj eventoj.

Antauvidita programo

  • Lunde-merkrede : programista festo.
  • Ĵaŭde posttagmeze aŭ vespere : bonvenfesto.
  • vendrede : bonvenigo, informsesio, Unua tago de Vikimanio.
  • Sabate : dua tago, vespermanĝo kaj enurba ekskurso.
  • Dimanĉe : tria tago. Premidisdona ceremonio rimedoj/enteno. Konkudo de la prelegoj.
  • Lunde : grupekskursoj en Frankfurto kaj ĉirkaŭe.


Laborgrupoj

Inter la antuviditaj laborgrupoj menciinde estas :

  • Tuta Wikimedia en 15 minutoj (kun diskuto)
  • Kiel fariĝi programisto de MediaWiki (eble en pluraj sesioj)
  • Kiel trovi absolute ĉion en Vikipedio

Kromaj eventoj 

Estos pluraj specialj eventoj dum Vikimanio - inter kiuj gvifditaj vizitoj al lokaj muzeoj, urbovizitoj kaj du festoj.