Prelegontoj

From Wikimania
Jump to navigation Jump to search

Ĉefpaĝo | Aliĝi | Alvoko por kontribuoj | Programo | Prelegontoj | Eventoj | Konkursoj | Pirataj tagoj

deutsch  français english 
esperanto español  italiano
日本語 nederlands Polski
العربية 中文

Vikimanio estos multlingva kaj multdisciplian konferenco. La organiza komitato invitas prelegatnojn el diversaj kampoj inter kiuj : referaj laboroj, bibliotekoj, muzeoj, arĥivoj, programado, libera kulturo, interreta komunumo, leĝo, akademio, ĵurnalismo, komerco.

Inter la sinanoncintaj prelegontoj : Ward Cunningham, kreinto de la vikia teĥnologio , kaj Jimmy Wales, fondinto de Vikipedio. La unua publika versio de la prelegprogramo estos prezentitra ĉi tie la 15-an de junio 2005.

Se vi deziras esti inter la prelegantoj, ni dankas ke vi respondu al nia Si vous souhaitez faire partie des conférenciers de Wikimania, merci de répondre à notre alvoko por kontribuoj. Ĉu estas iu kiun vi precipe ŝatus kiel preleganto en vikimanio ? Retmesaĝu al cfp@wikimedia.org por sciigi al ni !