Eventoj

From Wikimania

Ĉefpaĝo | Aliĝi | Alvoko por kontribuoj | Programo | Prelegontoj | Eventoj | Konkursoj | Pirataj tagoj

deutsch  français english 
esperanto español  italiano
日本語  netherlands Polski

Jen kelkaj ideoj por ke la partoprenatoj de Wikimania distriĝu.

La Vikisalono

La Vikisalono estas salonego en la konferencejo rezervita tage kaj nokte por la ŝatokupo de la vikipediistoj : redakti vikiojn. Ni provos disponigi publikajn komputilojn kaj instigas ĉiujn kunporti porteblajn komputilojn.

Muzevizitoj

  • La germana nacia Biblioteko situas en Frankfurto kaj propnas gviditajn vizitojn kun rajto foti.
  • Vikiiigo de la lokaj muzeoj : ĉu vikihomamaso ?
  • Lokaj historiejoj kiujn laŭ via patrino vi nepre ne maltrafu.

En la urbo

  • Vendrede kaj sabate vespere: liberaj vesperoj. Eble grupoj emos kuniri enurbe vespere. propon,aoj estas studotaj kaj versajne oni organizos aliĝadon.
  • Lunde, por la ne jam foririntoj : vizitoj enurbe kaj ĉirkaŭe. Se vi havas preferatan ejon aldonu ĝin al la listo de la eblaj celoj.

Festoj

Wikimania komenciĝos per bonvenfesto ĵaŭde vespere. Sabate estos granda festo ekstere.