Zgłoszenie prezentacji

From Wikimania
Jump to navigation Jump to search
deutsch  français english 
esperanto español  italiano
日本語  nederlands Polski
العربية 中文

Wikimania 2005 - I Międzynarodowa Konferencja Fundacji Wikimedia odbędzie się we Frankfurcie nad Menem w Niemczech w dniach 4-8 sierpnia 2005 roku. W ramach organizacji non-profit o nazwie Fundacja Wikimedia realizowane są projekty: Wikipedia, Wikisłownik, Wikiźródła, Wikiksiążki, Wikinews, Wikicytaty, Wikispecies, and the Wikimedia Commons. Rozpoczynamy przyjmowanie tekstów publikacji i materiałów na warsztaty, odczyty i panele dyskusyjne organizowane podczas konferencji, dotyczy to zarówno autorów związanych z projektami Fundacji Wikimedia jak i spoza nich. także zgłoszenia tematów i prelegentów oraz propozycje innych punktów programu. Wszystkie zgłoszenia proszę kierować na e-mail cfp@wikimedia.org.

KALENDARIUM

 • 15 kwietnia - Termin ostateczny zgłaszania paneli, warsztatów i szkoleń
 • 10 maja - Termin ostateczny przymowania streszczeń prac na panele, odczyty, prezentacje posterowe i inne wystąpienia [Informacja o kwalifikacji: do 25 maja]
 • 30 maja - Termin ostateczny zgłoszeń wersji wstępnych publikacji
 • 15 czerwca - Złożenie wersji koncowych publikacji i posterów (do druku i tłumaczeń).
 • 10 lipca - Złożenie slajdów na prezentacje ( " " )
 • 4-8 sierpnia - Wikimania!

ZGŁOSZENIA

Autorzy związani z projektami Fundacji Wikimedia i spoza nich są proszeni są o zgłaszanie tematów paneli dyskusyjnych, w których chcieliby uczestniczyć; zgłaszanie streszczeń wykładów, warsztatów i szkoleń; oraz zgłaszanie streszczeń publikacji i posterów, które chcieliby zaprezentować. Pełne publikacje i prezentacje mogą być również zgłaszane przez osoby nie związane bezpośrednio z projektami Wikimedii. Należy się jednak liczyć z faktem, że słuchaczami tych wykładów będą głównie aktywni uczestnicy projektów Wikimedii z całego świata.

Tematy

Mile widzane są opisy oryginalnych badań własnych, ale prezentacje nie muszą się ograniczać do tego rodzaju wystąpień. Bądź smiały w swoich zgłoszeniach Wikimania ma być w zamyśle zarówno konferencją naukową jak i wydarzeniem towarzyskim. Tematy wystąpień mogą dotyczyć:

 • Badania nad mechanizmem Wiki: Jak funkcjonują rozmaite serwisy oparte na wiki, a w szczególności wiki projekty Wikimedia. Jakiego rodzaju procesy funkcjonują poprawnie, a jakie nie? Jaki rodzaj użytkowników i jakie rodzaje struktur społecznych dobrze komponują się z serwisami wiki? W jaki sposób przejście na wiki wpływa na dynamikę grup i projektów, opartych wcześniej na innych mechanizmach?
 • Socjologia Wiki: Co motywuje do uczestnictwa w projektach Wikimedia i co powoduje, że ludzie od nich odchodzą? Kim są i skąd przychodzą członkowie społeczności tych projektów?
 • Krytyka Wiki: Mile widziane są prezentacje krytykujące. Np: dlaczego Wikipedia nigdy nie będzie prawdziwą encyklopedią; dlaczego Wikinews nigdy nie zastąpi gazet codziennych; dlaczego amatorzy nie powinni być dopuszczani do edycji każdego tekstu...
 • Pomysły rozwoju technologii Wiki: Co można zrobić aby rozwiązać przewidywane i aktualne problemy, np. sprawny system recenzowania i poprawiania artykułów? W jaki sposób można stworzyć skuteczny system wspierania użytkowników?
 • Pomysły rozwoju oprogramowania Wiki: Jakie są obecnie granice rozwoju technologii wiki? Jak lepiej dostosować wiki do środowiska przedsiębiorstw, urzędów, instytucji politycznych itp. ?
 • Pomysły rozwoju społeczności Wiki: W jaki sposób radzić sobie z małymi i dużymi konfliktami? W jaki sposób wspierać integrację społeczności i budować silne poczucie wspólnej misjii?
 • Pomysły nowych projektów: Jakie projekty w ramach Twojego projektu Wikimedia udało się zrealizować, które jak dotąd nie istnieją w innych projektach? Czy masz propozycje nowych projektów, które można by w przyszłości uruchomić?
 • Pomysły dotyczące treści: W jaki sposób zawartość projektów może być dostarczana do miejs, gdzie nie ma dostępu do Internetu? W jaki sposób współpracować z twórcami treści spoza projektów Wiki?
 • Multimedia: W jaki sposób wciągnąć do współpracy fotografów i innych artystów? Z którymi istniejącymi społecznościami artystów można by podjąć współpracę?
 • Wolna wiedza: Jak daleko jesteśmy od świata wolnych czasopism naukowych? Co można zrobić aby więcej wiedzy było publikowane w ramach wolnych licencji? W jaki sposób możemy wspomagać tworzenie, dystrybucję i dostęp do tego rodzaju wiedzy?
 • Grupowa twórczość: Jaki jest status grupowej twórczości poza projektami wiki? (Everything2, H2G2, itp.)? Czy uczestnictwo w projektach wiki wspomaga rozwój zdolności twórczych?
 • Wielojęzyczność: W jaki sposób projekty wiki pomagają przerzucić mosty znaczeniowe między kulturami opartymi na różnych językach? W jaki sposób inne organizacje międzynarodowe radzą sobie z dywersyfikacją językową? W jaki sposób powinniśmy wspierać języki mniejszości?

JĘZYKI

Oficjalnymi językami Konferencji będą angielski, niemiecki i francuski. Streszczenia i publikacje można składać w dowolnym języku, najlepiej z tłumaczeniem na jeden z języków oficjalnych.

RODZAJE WYSTĄPIEŃ

Możesz wysłać propozycje następujących wystąpień:

 • Publikacja/Prezentacja (30 minut na prezentację łącznie z dyskusją)
 • Krótkie prezentacje (maks. 10 minut na samą prezentację)
 • Plakat (przedstawienie zagadnienia związanego z danym panelem dyskusyjnym)
 • Warsztat (rodzaj wykładu z zaplanowanym znacznym udziałem widowni)
 • Szkolenie (którego celem jest "nauczenie" czegoś ludzi)

Szczegóły nadsyłania zgłoszeń

Każde zgłoszenie powinno zawierać:

 • streszczenie (ok. 300 słów / 1 strona)
 • proponowany rodzaj wystąpienia (plakat, krótka prezentacja, warsztat, wykład, itp.)
 • język(i) wystąpienia
 • autorzy wystąpienia (można umieszać hiperlinki oraz posługiwać się pseudonimami stosowanymi w ramach projektów wiki)
 • docelowy skład widowni (do kogo adresuje się wystąpienie, jaki poziom wiedzy oczekuje się od słuchaczy?)
 • licencję wystąpienia (GFDL, CC-by, PD, zwykłycopyright, ...)
 • w jakich dniach autorzy mogą uczestniczyć w konferencji (Można też zgłaszać publikacje i wystąpienia nawet, gdy nie jest się w stanie osobiście uczestniczyć w konferencji)
 • Zgłoszenie plakatu powinno również zawierać jego wstępny projekt (wystarczy przysłać tekst jaki ma być umieszczony na plakacie)
 • Zgłoszenie pełnych publikacji i prezentacji powinno również zawierać wstępny projekt tekstu publikacji lub slajdów tworzących prezentację