Artikelen gevraagd

From Wikimania
Jump to navigation Jump to search
deutsch  français english 
esperanto español  italiano
日本語  nederlands Polski
العربية 中文

Wikimania 2005 - De eerste internationale Wikimedia conferentie zal worden gehouden in Frankfurt am Main, Duitsland, van 4 augustus tot en met 8 augustus 2005. Wikimedia is de overkoepelende organisatie zonder winstoogmerk van Wikipedia, Wiktionary, Wikisource, Wikibooks, Wikinews, Wikiquote, Wikispecies en Wikimedia Commons. Vanaf nu accepteren we artikelen en andere bijdragen voor presentaties, workshops en discussiegroepen van iedereen binnen en buiten de Wikimedia gemeenschappen. Ook accepteren we nominaties voor sprekers en suggesties voor andere activiteiten. Stuur alle inzendingen naar cfp@wikimedia.org.

BELANGRIJKE DATA

 • 15 Apr - Sluitingsdatum voor voorstellen voor sprekers, workshops en instruktiebijeenkomsten
 • 10 Mei - Sluitingsdatum voor samenvattingen van groepsdiscussies, artikelen, posters en presentaties [Toekenningen: voor 25 Mei]
 • 30 Mei - Sluitingsdatum voor voorlopige versies van artikelen
 • 15 Jun - Definitieve versie van artikelen insturen (voor vertaling en drukken)
 • 10 Jul - Definitieve versie van presentatie insturen ( " " )
 • 4-8 Aug - Wikimania!

INZENDINGEN

Iedereen van binnen en buiten de Wikimedia gemeenschappen is uitgenodigd om samenvattingen in te sturen voor artikelen, workshops en instructiebijeenkomsten. Ook suggesties voor groepsdiscussies en posters zijn welkom. Verder is iedereen uitgenodigd om een presentatie voor te stellen voor een van de sessies van de conferentie. Het publiek zal met name bestaan uit actieve Wikimedia gebruikers uit de hele wereld.

Onderwerpen

Origineel onderzoek is welkom maar niet verplicht. Voel je vrij in je inzendingen! De bedoeling van Wikimania is dat het zowel een wetenschappelijk congres als een sociale bijeenkomst wordt. Relevante onderwerpen zijn onder meer:

 • Wiki onderzoek: Hoe werken wiki's en de Wikimedia wiki's in het bijzonder? Welke processen schalen en welke niet? Welk soort mensen of sociale structuren zijn geschikt voor wiki's? Hoe verandert de groepsdynamiek bij het introduceren van een wiki in een bestaand project?
 • Wiki sociologie: Wat motiveert Wikimedianen en wat stoot hen af? Wie zijn zij eigenlijk? En waar komen ze vandaan?
 • Wiki kritiek: Kritische standpunten zijn welkom: waarom Wikipedia nooit een encyclopedie wordt, waarom Wikinews nooit een krant zal vervangen, waarom amateurs niet zouden mogen bewerken, enz.
 • Technologische ideeën: Wat kunnen we doen om schijnbare en werkelijke problemen op te lossen zoals bijvoorbeeld bij het suggereren van mogelijke verbeteringen. Is het mogelijk om dat genuanceerder of directer te doen?
 • Ideeën voor de wikisoftware: Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen in wiki technologie? Hoe kunnen wiki's ontworpen worden die passen in bedrijven, de politiek, het rechtssysteem of andere omgevingen?
 • De wiki gemeenschap Hoe kunnen we het beste omgaan met conflicten op kleine en grote schaal? Hoe maken we een hechtere gemeenschap en een breed gedragen geloof in onze missie?
 • Wiki projectideeën: Welke succesvolle projecten bestaan er binnen je Wikimedia project waar andere talen en projecten niet van weten? Welke nieuwe projecten zouden we kunnen starten?
 • Wiki inhoud: Hoe kunnen we de inhoud beschikbaar maken voor plaatsen waar geen internet is? Kunnen we samenwerken met andere groepen die ook inhoud genereren?
 • Multimedia: Hoe krijgen we fotografen en kunstenaars betrokken? Welke bestaande gemeenschappen moeten we benaderen?
 • Vrije kennis: Hoe ver zijn we verwijderd van een wereld met gratis toegankelijke wetenschappelijke tijdschriften? Wat kunnen we doen om meer bestaande kennis onder een vrije licentie te brengen? Hoe kunnen we deze kennis behouden en zodanig verspreiden dat er altijd toegang toe is?
 • Samenwerkend schrijven: Hoe staat het met samenwerkend schrijven binnen andere projecten (Everything2, H2G2, etc.)? Verbetert de schrijfvaardigheid van mensen als ze in een wiki samenwerken?
 • Meertaligheid: Hoe kunnen wiki's helpen om de subtiele cultuurverschillen tussen talen te overbruggen? Hoe gaan andere internationale groepen om met taalverschillen? Wat is het nut van de meertaligheid van Wikimedia voor de taalkunde? Hoe moeten we omgaan met minderheidstalen?

TALEN

De officiële talen van de conferentie zijn ondermeer Engels, Duits en Frans. Samenvattingen en artikelen mogen ingestuurd worden in iedere levende taal, bij voorkeur met een bijgevoegde vertaling in een van de drie officiële talen van de conferentie.

SOORTEN INZENDINGEN

U kunt het volgende inzenden:

 • Artikel/Presentatie (30 minuten presentatie en discussie van een onderwerp)
 • Korte presentatie (max. 10 minuten presentatie van een onderwerp)
 • Poster
 • Workshop (een lezing met deelname van de toehoorders)
 • Instuctiebijeenkomst (het doel is om mensen iets te leren)

Details van inzendingen

Iedere inzending moet het volgende bevatten:

 • een samenvatting (300 woorden / 1 pagina)
 • vermeld het soort inzending (poster, korte/lange presentatie, workshop, enz.)
 • vermeld de taal of talen van de inzending
 • wie zijn de auteurs (hyperlinks en wiki gebruikersnamen mogen bijgevoegd worden)
 • de doelgroep (is er voorkennis vereist?)
 • de licentie (GFDL, CC-by, PD, standaard auteursrechten, ...)
 • welke dagen kunnen de auteurs deelnemen aan de conferentie
(NB: het is mogelijk om in te zenden en niet naar de conferentie te komen).

 • Poster inzendingen moeten ook een voorlopige versie van de inhoud meesturen (platte tekst is goed)
 • Voor artikelen en presentaties moet ook een voorlopige versie van het artikel of de slides van de presentatie meegestuurd worden.