Template:Intro/Pl

From Wikimania
Jump to navigation Jump to search

Wikimania 2005: Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Wikimedia odbędzie się we Frankfrurcie nad Menem, Niemcy w dniach 4 sierpnia 2005 - 8 sierpnia 2005.

Wikimania będzie doskonałą okazją do spotkania i dyskusji z najbardziej aktywnymi ludźmi z różnych wspólnot projektu Wikimedia oraz zespołem tworzącym jej oprogramowanie. W ramach konferencji będzie można zaprezentować rezultaty swoich badań nad projektami prowadzonymi w ramach Wikimedia Foundation, w szczególności nad ich kulturą i technologią oraz generalnie na temat świata wolnej wiedzy. Program konferencji będzie obejmował pewną liczbę prezentacji, warsztatów i szkoleń, zarówno dla początkujących jak i dla zaawansowanych, tak aby po raz pierwszy dokonać przeglądu obecnego stanu badań nad projektami wiki oraz wszelkimi innymi, których celem jest wolne udostępnianie i gromadzenie wiedzy.

Dołącz do burzy mózgów aby razem ze światową społecznością Wikimedia zastanowić się nad teoretycznymi i praktycznymi aspektami zastosowań i efektów projektów opartych na mechanizmie wiki. Podstawowym celem konferencji jest zgromadzenie w jednym miejscu przedstawicieli rozproszonych społeczności projektów Wikimedia po to aby umożliwić im wzajemne poznanie i zrozumienie. Nie rezygnuj z okazji aby spotkać się z jedną z najbardziej różnorodnych grup ludzi na ziemi, którzy wspólnie pracują nad udostępnianiem wolnej wiedzy w skali globalnej.

Większość sesji i dyskusji będzie prowadzona w jęz. angielskim, jednak konferencja będzie tłumaczona na wiele innych języków.

The majority of sessions and conversations will be in English; the conference will be translated into multiple official languages.