Kontakty

From Wikimania
Jump to navigation Jump to search
deutsch  français english 
esperanto español  italiano
日本語  netherlands Polski
العربية 中文

Konferencja Wikimania organizowana jest przez Fundację Wikimedia, która zajmuje się wolną encyklopedią Wikipedią, repozytorium wolnych mediów Wikimedia Commons i wieloma innymi projektami z zakresu wiedzy udostępnianiej wszystkim bez ograniczeń. Więcej informacji na temat Fundacji Wikimedia można znaleźć na stronie internetowej http://wikimediafoundation.org.

Po informacje i z zapytaniami dotyczącymi konferencji można zgłaszać się za pośrednictwem e-maila do

wikimania-info@wikimedia.org

Informacje prasowe i PR

wikimania-press@wikimedia.org

Pytania dotyczące programu, mówców, prelegentów, składania materiałów itp. należy kierować do

cfp@wikimedia.org

Jeżeli lepsze jest medium wiki, można pozostawić swoje komentarze na stronie kontaktowej. Z organizatorami można się skontaktować także poprzez kanał IRC #wikimania na serwerze irc.freenode.net.